Co znamená družstevní bydlení?

pasted_image_file6364e084a2f09-image_zyOIA.png


Víte, že družstevní bydlení na českém trhu existuje už přes 200 let? I přes to je někdy tato forma vlastnictví považována za méně atraktivní. I přes různé stereotypy může být družstevní vlastnictví velmi přínosné.

Osobní vlastnictví
Osobní vlastnictví vám dává větší svobodu při nakládání s nemovitostí. Kupující je vlastníkem bytu a nepotřebuje povolení k rekonstrukci nebo pronájmu. Byt lze také jednodušeji zastavit a čerpat na něj hypotéku.

Výhody bytu v osobním vlastnictví:                  
✓ s bytem je možno volně disponovat
✓ byt je možné použít jako zástavu a tudíž je vhodný pro koupi za použití hypotečního úvěru
✓ byt lze pronajímat bez omezení
✓ jakákoliv investice do nemovitosti je považována za investici do “svého”

Družstevní vlastnictví 
V případě družstevního bytu nenabýváte právo k nemovitosti. Nejste vlastníkem nemovitosti, ale při koupi družstevního bytu si kupujete „právo nájmu tohoto bytu“. Družstvo je jeho vlastníkem. Jakékoli větší opravy, rekonstrukce nebo podnájem třetím osobám vyžadují souhlas družstva.

Je dobré zmínit, že družstva se od sebe liší. V některých případech se řídí přísnými pravidly. V případě menších družstev je vydání souhlasu se změnami v bydlení a rekonstrukci čirou formalitou. V tomto ohledu se vyplatí si předem ověřit, jaká politika panuje v družstvu, o které máte zájem. Vyplatí se promluvit si o plánech, jaká máte spojené s bytem, abyste se v budoucnu vyhnuli zbytečným překvapením.

Výhody družstevního bydlení:
✓ nižší pořizovací cena členských práv a povinností na družstvu
✓ rychlejší nabývání družstevních práv (postačí smlouva o převodu se kterou se jde na družstvo a byt je převeden)
✓ možnost vzít si speciální úvěr na družstevního bydlení
✓ možnost bezplatného nabytí družstevního bytu po uhrazení jeho anuity a po rozhodnutí družstva o převodu bytu.

Máte zájem o bydlení v družstevním bytě? Pravděpodobně také narazíte na pojem anuita.

Anuita = nesplacená částka družstvu. Jedná se v podstatě o úvěr. Hradí se v případě, že družstvo vzniklo za účelem privatizace bytových domů. Družstvo splácí úvěr původnímu majiteli, nejčastěji městu nebo obci. Anuita se hradí do té doby, dokud není celý úvěr splacený. A vy jako podílník družstevního bytu se na splácení tohoto úvěru podílíte.

Jestliže je družstevní byt zatížený anuitou, musíte počítat s pravidelnými měsíčními výdaji navíc. Většinou je to několik tisíc korun. Bytové družstvo vám musí sdělit výši celkové nespacené anuity, tak vaši pravidelnou měsíční splátku a dobu, po kterou budete splácet. Výše měsíční splátky není pro každý byt stejná, liší se například podle jeho velikosti nebo dispozic.
Dokud anuita nebude splacená, nelze převést byt do osobního vlastnictví!

Výhody anuity:
✓ prvotní investice do družstevního bydlení je zpravidla nižší
anuitu lze jednorázově uhradit (pokud družstvo netrvá na postupném splácení) a byt si pak nechat přepsat do osobního vlastnictví (někdy je možné hned, jindy je třeba vycházet z podmínek ve stanovách).

V naší nabídce naleznete také inzeráty s družstevními byty.
Máte zájem o tenhle druh bydlení? Nenechte si ujít tuhle jedinečnou příležitost.

Cookies

Abyste na našem webu našli to, co hledáte a co Vás zajímá, bude potřeba Váš souhlas, který udělíte kliknutím na políčko "OK". Pod tlačítkem "Nastevení" můžete dobrovolně rozhodnout, které typy cookies chcete povolit.

Soubory cookies

Podmínky používání cookies

Provozovatel webových stránek REFA Group s.r.o., si je vědom skutečnosti, že při své činnosti zpracovává informace, které mají charakter osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., O ochraně osobních údajů. Společnost REFA Group s.r.o.. prohlašuje, že si je vědoma důležitosti ochrany takových údajů a dodržování všech zákonných a etických pravidel souvisejících s jejich zpracováním považuje za významnou povinnost vůči svým zákazníkům. Společnost disponuje mnohými operačními funkcemi pro ochranu důvěrných a osobních informací. REFA Group s.r.o. při své činnosti neposkytuje ani neprodává osobní informace o svých klientech třetím osobám, neshromažďuje ani nezpracovává citlivé údaje o registrovaných uživatelích, především osobní údaje o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženském a filozofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním životě.

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být používány weby, aby učinily uživatelský zážitek více efektivní.

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony a preference (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma), které jste na nich zadali, takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Zpracování osobních údajů

Ochranu vašich osobních údajů bereme vážně. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů a evropským nařízením GDPR, který hájí práva našich návštěvníků a zákazníků proti neoprávněnému zacházení s jejich údaji. V následujících řádcích vám přiblížíme, jakým způsobem a za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje a kdo mohou být jejich zpracovatele. Tyto informace jsou důležité, proto doufáme, že si najdete čas a pečlivě si vše přečtete.

Kdo je správcem vašich údajů?

Souhlasem udělujete společnosti:

REFA Group s.r.o., IČ: 031 67 283, zapsána pod spisovou značkou C 227290, Městského soudu v Praze

aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR zpracovávala jako správce osobní údaje dle podmínek níže.

Jaké údaje jako správci zpracováváme?

V rámci našich webových stránek zpracováváme údaje, které nám můžete poskytnout v rámci registrace účtu, vyplnění formuláře, přihlášení k odběru newsletteru, vložení komentáře nebo jiné aktivity související s vaším dobrovolným sdělením osobních údajů. Konkrétně dochází ke zpracováním následujících údajů.

Formulář pro odhad nemovitosti

 • Jméno a příjmení
 • Region
 • Adresa nemovitosti
 • Telefonní číslo
 • E-mail

Další nepřímé údaje

 • IP adresa
 • Soubory cookies (pro účely nabízení relevantního obsahu jen pro vás a usnadnění procházení webových stránek)
 • Informace o verzi prohlížeče a operačního systému pro zajištění správného zobrazení webových stránek

Za jakým účelem zmíněné údaje spravujeme a jak dlouho?

Vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem možnosti využívat naše služby a informovat vás o novinkách. Přečtete si více, za jakým účelem spravujeme jednotlivé údaje podle místa jejich vyplnění.

Formulář pro odhad nemovitosti – Osobní údaje obsažené ve formuláři spravujeme pouze za účelem vyřízení vaší žádosti o cenový odhad nemovitosti a v souvislosti oslovením marketingového typu. Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány ani předávány třetí straně.

Veškeré poskytnuté osobní údaje za výše uvedenými účely jsou poskytované zcela dobrovolně a vyjádření jejich souhlasu probíhá pomocí aktivní interakce (zaškrtnutí) políčka se souhlasem pro jejich zpracování.

Kdy není potřeba dávat souhlas se zpracováním osobních údajů?

Osobní údaje můžeme zpracovávat i bez vašeho souhlasu pouze za účely:

 • Plnění smlouvy jejímž předmětem je poskytnutí služby nebo produktu (např. k plnění smlouvy dochází nejčastěji v případě uzavření závazné objednávky, členstvím nebo užíváním určité služby).
 • Plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
 • Zpracování v rámci oprávněného zájmů (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti a ochrany života).

Jak jsou mé údaje chráněné?

Veškeré osobní údaje, které zpracováváme, se snažíme v maximální míře zabezpečit proti jejich úniku nebo odcizení. Z tohoto důvodu omezujeme jejich manipulaci, kopírování, přenášení nebo přístup k nim jen pro nezbytně nutný účely, ke kterým jste nám udělili souhlas nebo tento účel definuje zákon.

Dále naše webové stránky disponují HTTPS protokolem (platným SSL certifikátem) pro šifrované spojení mezi webem a uživatelem, díky čemuž se minimalizuje možnost jejich odcizení během přenosu dat (registrace, přihlašováni, odesílání v rámci formuláře apod.)

Webové stránky jsou umístěné na bezpečných serverech společnosti HostGator.com, LLC

Kdo všechno má k osobním údajům přístup?

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 • Poskytovatel softwaru HostGator.com, LLC

Jaká jsou moje práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

 • Požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.
 • Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
 • Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit. Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.
 • Požadovat přenesení údajů.
 • Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech. Můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

Aktualizace zásad pro ochranu osobních údajů

Průběžně můžeme Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na této stránce

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01.01.2022

Poslední aktualizace podmínek proběhla 30.11.2022