Správa nemovitosti

Správa nemovitosti

Zajistíme pro vás správu nemovitostí od A do Z. Svěřte nám svou nemovitost a zbavte se tak všech nepříjemných starostí okolo pronájmu. Společně vytvoříme plán, který vám bude vyhovovat. Co všechno pro vás v rámci správy nemovitosti můžeme zařídit?

 • Automatizujeme platby a budeme je kontrolovat.
 • Budeme aktivně ve spojení s nájemcem.
 • Poradíme si efektivně s případnými dluhy na nájmu.
 • Vaši nemovitost budeme pravidelně kontrolovat.
 • Zaznamenáme stavy měřicích zařízení a vše pro vás nafotíme.
 • Zařídíme nejen výroční, ale také mimořádná vyúčtování služeb.
 • Na nás bude řešení havárií, oprav nebo pojistných událostí.
 • Při prodloužení smlouvy budeme aktualizovat ceny nájemného.
 • Případně včas seženeme nového nájemce.

Co pro vás zajistíme?

Automatická kontrola plateb nájemného

Nájemce musí uhradit nájemné včetně veškerých záloh do 25. dne v měsíci, a to na následující měsíc. Pokud nájemník peníze neuhradí ani do 5 dnů po upomínce, nájem ukončujeme do 30 dnů. Vy od nás peníze za nájem dostanete také vždy do 25. dne v měsíci na následující měsíc.

Nemovitost budeme kontrolovat

Jako majitel máte právo kontrolovat nemovitost, kterou pronajímáte. My to uděláme za vás. A to jednou za 3-6 měsíců. Byt zkontrolujeme opravdu pečlivě a pořídíme fotodokumentaci. V případě, že přijdeme na nějakou škodu, ihned vyřešíme nápravu. Budeme také monitorovat spotřebu energií a v případě potřeby upravíme zálohy, aby odpovídaly skutečné spotřebě.

Vyúčtování služeb samozřejmostí

Pronajímatel má povinnost jednou ročně předložit nájemci vyúčtování služeb. My ho připravíme za vás. Pokud dojde k ukončení smlouvy, připravíme předběžné vyúčtování služeb do 30 dnů od ukončení nájmu. Podle výsledků vyúčtování si ponecháme část kauce a jakmile obdržíme od správce domu finální vyúčtování (to zasílá správce zpravidla na jaře za předchozí rok), vystavíme hlavní vyúčtování.

Opravy a pojistné události

Při kontrole nemovitosti obratem vyřešíme případné nedostatky. Opravy řešíme vždy nejekonomičtější cestou ke spokojenosti vaší i nájemce. Pokud je to možné, využijeme pojištění domácnosti a odpovědnosti. Samozřejmostí je řešení havarijních stavů. Cílem je udržovat vaši nemovitost v perfektním stavu.

Komunikujeme s nájemníky i SVJ

S nájemci jsme neustále v kontaktu a potíže řešíme telefonicky nebo emailem. Nájemce také pravidelně informujeme o tom, jak se o nemovitost starat. Radíme s efektivním větráním, připomínáme nutnost uzávěry hlavního přívodu vody při delší nepřítomnosti a podobně. Komunikujeme také se SVJ. Zkrátka přebereme veškerou komunikaci ohledně vaší nemovitosti. Vás případně požádáme jen o schválení oprav většího rozsahu.

Prodloužení nájmu či noví nájemci

Případné prodloužení nájmu řešíme s dostatečným předstihem. Navazující smlouva je vždy uzavřena nejpozději dva měsíce před koncem původní. Nájemné samozřejmě aktualizujeme s ohledem na cenové trendy v lokalitě. Pokud nájemce nechce v nájmu pokračovat, máme dostatek času na shánění nového nájemce. Nemovitost zkontrolujeme a připravíme pro nové zájemce. Prohlídky probíhají během posledního měsíce platnosti nájemní smlouvy.

Co byste ještě měli vědět

 • Nájemní smlouvu uzavíráte s námi a my vám ji připravíme na míru.
 • Na váš účet každý měsíc pošleme domluvenou částku nájmu.
 • Poplatek za správu nemovitosti je 10 % z měsíčního nájemného.
 • Prvních 6 měsíců správy nemovitosti vám poskytneme ZDARMA.
 • V případě, že budete potřebovat byt zpět, domluvíme se na termínu předání.

Proč do toho jít s námi?

Správu nemovitostí opravdu umíme. Postarat se vám můžeme o jednu bytovou jednotku, ale zvládneme také celý bytový dům. Se správou nemovitostí máme více než desetiletou zkušenost. Pokud se k našim spokojeným klientům přidáte, získáte pravidelný příjem a my se postaráme o vše potřebné. Problémy řešit nemusíte, to je naše starost. Vložte svou nemovitost profesionálům z REFA Group a užívejte si bezstarostný život.

Cookies

Abyste na našem webu našli to, co hledáte a co Vás zajímá, bude potřeba Váš souhlas, který udělíte kliknutím na políčko "OK". Pod tlačítkem "Nastevení" můžete dobrovolně rozhodnout, které typy cookies chcete povolit.

Soubory cookies

Podmínky používání cookies

Provozovatel webových stránek REFA Group s.r.o., si je vědom skutečnosti, že při své činnosti zpracovává informace, které mají charakter osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., O ochraně osobních údajů. Společnost REFA Group s.r.o.. prohlašuje, že si je vědoma důležitosti ochrany takových údajů a dodržování všech zákonných a etických pravidel souvisejících s jejich zpracováním považuje za významnou povinnost vůči svým zákazníkům. Společnost disponuje mnohými operačními funkcemi pro ochranu důvěrných a osobních informací. REFA Group s.r.o. při své činnosti neposkytuje ani neprodává osobní informace o svých klientech třetím osobám, neshromažďuje ani nezpracovává citlivé údaje o registrovaných uživatelích, především osobní údaje o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženském a filozofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním životě.

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být používány weby, aby učinily uživatelský zážitek více efektivní.

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony a preference (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma), které jste na nich zadali, takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Zpracování osobních údajů

Ochranu vašich osobních údajů bereme vážně. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů a evropským nařízením GDPR, který hájí práva našich návštěvníků a zákazníků proti neoprávněnému zacházení s jejich údaji. V následujících řádcích vám přiblížíme, jakým způsobem a za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje a kdo mohou být jejich zpracovatele. Tyto informace jsou důležité, proto doufáme, že si najdete čas a pečlivě si vše přečtete.

Kdo je správcem vašich údajů?

Souhlasem udělujete společnosti:

REFA Group s.r.o., IČ: 031 67 283, zapsána pod spisovou značkou C 227290, Městského soudu v Praze

aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR zpracovávala jako správce osobní údaje dle podmínek níže.

Jaké údaje jako správci zpracováváme?

V rámci našich webových stránek zpracováváme údaje, které nám můžete poskytnout v rámci registrace účtu, vyplnění formuláře, přihlášení k odběru newsletteru, vložení komentáře nebo jiné aktivity související s vaším dobrovolným sdělením osobních údajů. Konkrétně dochází ke zpracováním následujících údajů.

Formulář pro odhad nemovitosti

 • Jméno a příjmení
 • Region
 • Adresa nemovitosti
 • Telefonní číslo
 • E-mail

Další nepřímé údaje

 • IP adresa
 • Soubory cookies (pro účely nabízení relevantního obsahu jen pro vás a usnadnění procházení webových stránek)
 • Informace o verzi prohlížeče a operačního systému pro zajištění správného zobrazení webových stránek

Za jakým účelem zmíněné údaje spravujeme a jak dlouho?

Vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem možnosti využívat naše služby a informovat vás o novinkách. Přečtete si více, za jakým účelem spravujeme jednotlivé údaje podle místa jejich vyplnění.

Formulář pro odhad nemovitosti – Osobní údaje obsažené ve formuláři spravujeme pouze za účelem vyřízení vaší žádosti o cenový odhad nemovitosti a v souvislosti oslovením marketingového typu. Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány ani předávány třetí straně.

Veškeré poskytnuté osobní údaje za výše uvedenými účely jsou poskytované zcela dobrovolně a vyjádření jejich souhlasu probíhá pomocí aktivní interakce (zaškrtnutí) políčka se souhlasem pro jejich zpracování.

Kdy není potřeba dávat souhlas se zpracováním osobních údajů?

Osobní údaje můžeme zpracovávat i bez vašeho souhlasu pouze za účely:

 • Plnění smlouvy jejímž předmětem je poskytnutí služby nebo produktu (např. k plnění smlouvy dochází nejčastěji v případě uzavření závazné objednávky, členstvím nebo užíváním určité služby).
 • Plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
 • Zpracování v rámci oprávněného zájmů (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti a ochrany života).

Jak jsou mé údaje chráněné?

Veškeré osobní údaje, které zpracováváme, se snažíme v maximální míře zabezpečit proti jejich úniku nebo odcizení. Z tohoto důvodu omezujeme jejich manipulaci, kopírování, přenášení nebo přístup k nim jen pro nezbytně nutný účely, ke kterým jste nám udělili souhlas nebo tento účel definuje zákon.

Dále naše webové stránky disponují HTTPS protokolem (platným SSL certifikátem) pro šifrované spojení mezi webem a uživatelem, díky čemuž se minimalizuje možnost jejich odcizení během přenosu dat (registrace, přihlašováni, odesílání v rámci formuláře apod.)

Webové stránky jsou umístěné na bezpečných serverech společnosti HostGator.com, LLC

Kdo všechno má k osobním údajům přístup?

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 • Poskytovatel softwaru HostGator.com, LLC

Jaká jsou moje práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

 • Požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.
 • Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
 • Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit. Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.
 • Požadovat přenesení údajů.
 • Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech. Můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

Aktualizace zásad pro ochranu osobních údajů

Průběžně můžeme Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na této stránce

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01.01.2022

Poslední aktualizace podmínek proběhla 30.11.2022