Jak bezpečně pronajmout byt?

pasted_image_file637b4ff006ed3-image_dMvpl.png


Pronájem bytu je složitý proces. Bezpečnost a stabilita nájmu závisí na dokumentech a ověřených informacích, na které je třeba v procesu pronájmu bytu dbát. Nikdy bychom neměli pronajímat byt bez nájemní smlouvy a předávacího protokolu. Je těžké tomu uvěřit, ale statistiky ukazují, že značné procento pronajímatelů stále pronajímá nemovitosti bez nájemní smlouvy. Přitom podepsání řádně připravených dokumentů s nájemcem je nezbytnou a klíčovou podmínkou pro bezpečný pronájem bytu či jiné nemovitosti.


V případě nepředvídatelných událostí mohou právě tyto informace a dokumenty pronajímateli významně pomoci, pokud ho potká nějaký problém. V 99 % budou působit profylakticky a výrazně sníží riziko vzniku možných potíží.

Mezi takové důležité informace patří:

 • komu byt pronajímám

 • na jak dlouhou dobu

 • za jakou částku 

 • jakým způsobem jsou řešeny poplatky za služby

 • jaká je výše a funkce kauce

 • jaký je postup při ukončení nájmu

A mezi potřebné dokumenty poté:

 • nájemní smlouva

 • předávací protokol

 • fotografická dokumentace

 • pojistné podmínky

Podmínkou dobrých a jasně definovaných vztahů mezi nájemcem a pronajímatelem je jednoznačné vymezení vzájemných očekávání a povinností. Majitelé by měli dát najevo, že očekávají včasné zaplacení nájemného a že o nemovitost a její zařízení bude postaráno. 


Nejčastější chyby při pronájmu bytu aneb co se nevyplatí dělat:

 • Neupravené byty se nevyplatí uvádět na trh. V tomto případě často platí jednoduchý vztah – čím lepší byt (tedy vybavení, home staging, rekonstrukce atd.), tím lepší bude nájemce. Řádná příprava nemovitosti k pronájmu znamená také výrazně kratší čekací doby na nájemce a mnohdy i získání vyššího nájemného. Kratší doba působení na trhu znamená, že rychleji začneme získávat příjmy z pronájmu. Náklady, ne nutně příliš velké, vynaložené na přizpůsobení nemovitosti dle moderního nájemního trhu, se rychle vrátí. Stojí za to je nést také proto, že nám dají příležitost vyniknout z neustále rostoucí a silné konkurence. Když si to tedy shrneme - řádná příprava bytu k pronájmu = kratší doba do prvních plateb nájemného od nájemce; je vyšší cena pronájmu a lepší nájemce. Praxe navíc ukazuje, že takto komplexní přípravu bytu k pronájmu se vyplatí svěřit profesionálům - ti objektivně využijí potenciál nemovitosti a nepodléhají emocím, kterým majitelé právě často podlehnou.

 • Nevyplatí se stanovit nereálně vysokou cenu pronájmu. Každý měsíc čekání na nájemníka znamená ztráty, které již nelze nahradit. Byty se nevyplatí vystavovat na trh za příliš vysokou cenu, protože nevzbudí zájem potenciálních nájemců a jejich “výstava” tak může trvat věčně. Cena by měla být mírná; atraktivní pro ty, kteří hledají nemovitost k pronájmu. Z dlouhodobého hlediska taková strategie zaručí odpovídající zisky (žádná období bez nájemců) a také zajistí stabilitu pronájmu - z velkého množství nájemců můžeme vybírat ty nejlepší. Při vysoké nabídkové ceně není z koho vybírat.

 • Bez nájemní smlouvy se pronajímat byt nevyplatí. Neexistence nájemní smlouvy nám brání uplatnit svá práva. Smlouva o nájmu bytu je základem pro případné nároky vůči nájemci. V případě problémů s průběhem pronájmu se nevyplatí riskovat a ztrácet silnou pozici vůči nájemci. Měli bychom si stanovit podmínky, za kterých nájem probíhá a smluvně tak garantovat jejich dodržování. Z internetu je možné stáhnout různé vzory nájemních smluv, ale je třeba zmínit, že ve většině případů řádně nechrání zájmy pronajímatele. V Refa Group jsme proto za posledních 8 let vyvinuli postupy bezpečného pronájmu spolu s přesnými dokumenty - jako je právě nájemní smlouva nebo předávací protokol. 

 • Nevyplatí se také pronajímat byty nájemníkům, o kterých nic nevíme. Získáním několika relativně malých informací tak můžeme výrazně zvýšit bezpečnost. Na rozdíl od toho, co často slýcháme, je většina potenciálních zákazníků poctivých a lze jim jasně říci, že očekáváme včasné platby a netolerujeme žádné poškození bytu. Nájemce jednoduše musí od první schůzky vědět, že očekáváme spolupráci - což pro nás znamená především péči o byt a důsledné dodržování smlouvy a nájemního řádu.

Cookies

Abyste na našem webu našli to, co hledáte a co Vás zajímá, bude potřeba Váš souhlas, který udělíte kliknutím na políčko "OK". Pod tlačítkem "Nastevení" můžete dobrovolně rozhodnout, které typy cookies chcete povolit.

Soubory cookies

Podmínky používání cookies

Provozovatel webových stránek REFA Group s.r.o., si je vědom skutečnosti, že při své činnosti zpracovává informace, které mají charakter osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., O ochraně osobních údajů. Společnost REFA Group s.r.o.. prohlašuje, že si je vědoma důležitosti ochrany takových údajů a dodržování všech zákonných a etických pravidel souvisejících s jejich zpracováním považuje za významnou povinnost vůči svým zákazníkům. Společnost disponuje mnohými operačními funkcemi pro ochranu důvěrných a osobních informací. REFA Group s.r.o. při své činnosti neposkytuje ani neprodává osobní informace o svých klientech třetím osobám, neshromažďuje ani nezpracovává citlivé údaje o registrovaných uživatelích, především osobní údaje o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženském a filozofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním životě.

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být používány weby, aby učinily uživatelský zážitek více efektivní.

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony a preference (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma), které jste na nich zadali, takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Zpracování osobních údajů

Ochranu vašich osobních údajů bereme vážně. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů a evropským nařízením GDPR, který hájí práva našich návštěvníků a zákazníků proti neoprávněnému zacházení s jejich údaji. V následujících řádcích vám přiblížíme, jakým způsobem a za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje a kdo mohou být jejich zpracovatele. Tyto informace jsou důležité, proto doufáme, že si najdete čas a pečlivě si vše přečtete.

Kdo je správcem vašich údajů?

Souhlasem udělujete společnosti:

REFA Group s.r.o., IČ: 031 67 283, zapsána pod spisovou značkou C 227290, Městského soudu v Praze

aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR zpracovávala jako správce osobní údaje dle podmínek níže.

Jaké údaje jako správci zpracováváme?

V rámci našich webových stránek zpracováváme údaje, které nám můžete poskytnout v rámci registrace účtu, vyplnění formuláře, přihlášení k odběru newsletteru, vložení komentáře nebo jiné aktivity související s vaším dobrovolným sdělením osobních údajů. Konkrétně dochází ke zpracováním následujících údajů.

Formulář pro odhad nemovitosti

 • Jméno a příjmení
 • Region
 • Adresa nemovitosti
 • Telefonní číslo
 • E-mail

Další nepřímé údaje

 • IP adresa
 • Soubory cookies (pro účely nabízení relevantního obsahu jen pro vás a usnadnění procházení webových stránek)
 • Informace o verzi prohlížeče a operačního systému pro zajištění správného zobrazení webových stránek

Za jakým účelem zmíněné údaje spravujeme a jak dlouho?

Vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem možnosti využívat naše služby a informovat vás o novinkách. Přečtete si více, za jakým účelem spravujeme jednotlivé údaje podle místa jejich vyplnění.

Formulář pro odhad nemovitosti – Osobní údaje obsažené ve formuláři spravujeme pouze za účelem vyřízení vaší žádosti o cenový odhad nemovitosti a v souvislosti oslovením marketingového typu. Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány ani předávány třetí straně.

Veškeré poskytnuté osobní údaje za výše uvedenými účely jsou poskytované zcela dobrovolně a vyjádření jejich souhlasu probíhá pomocí aktivní interakce (zaškrtnutí) políčka se souhlasem pro jejich zpracování.

Kdy není potřeba dávat souhlas se zpracováním osobních údajů?

Osobní údaje můžeme zpracovávat i bez vašeho souhlasu pouze za účely:

 • Plnění smlouvy jejímž předmětem je poskytnutí služby nebo produktu (např. k plnění smlouvy dochází nejčastěji v případě uzavření závazné objednávky, členstvím nebo užíváním určité služby).
 • Plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
 • Zpracování v rámci oprávněného zájmů (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti a ochrany života).

Jak jsou mé údaje chráněné?

Veškeré osobní údaje, které zpracováváme, se snažíme v maximální míře zabezpečit proti jejich úniku nebo odcizení. Z tohoto důvodu omezujeme jejich manipulaci, kopírování, přenášení nebo přístup k nim jen pro nezbytně nutný účely, ke kterým jste nám udělili souhlas nebo tento účel definuje zákon.

Dále naše webové stránky disponují HTTPS protokolem (platným SSL certifikátem) pro šifrované spojení mezi webem a uživatelem, díky čemuž se minimalizuje možnost jejich odcizení během přenosu dat (registrace, přihlašováni, odesílání v rámci formuláře apod.)

Webové stránky jsou umístěné na bezpečných serverech společnosti HostGator.com, LLC

Kdo všechno má k osobním údajům přístup?

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 • Poskytovatel softwaru HostGator.com, LLC

Jaká jsou moje práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

 • Požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.
 • Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
 • Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit. Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.
 • Požadovat přenesení údajů.
 • Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech. Můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

Aktualizace zásad pro ochranu osobních údajů

Průběžně můžeme Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na této stránce

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01.01.2022

Poslední aktualizace podmínek proběhla 30.11.2022