Klesnou ceny bytů v roce 2023?

pasted_image_file63f8cc1f7fd16-image_IuORO.png Ekonomické změny a úpravy pravidel pro poskytování hypotečních úvěrů účinně otřásly realitním trhem, který již prochází určitou transformací. Rok 2022 přinesl některým zisky a uspokojení z investování, jiným nejistotu a nutnost vzdát se plánů na koupi bytu. Je vůbec možné, že v době ochlazení na trhu a následných nepříznivých prognóz ohledně nákladů na údržbu nemovitost, ceny bytů v roce 2023 klesnou? Co ovlivnilo situaci na realitním trhu v roce 2022?

Růst cen energetických zdrojů, problémy s dopravou a dostupností zboží i vysoká poptávka po výrobcích a službách po období pandemických restrikcí způsobily, že se narušila relativní stabilita světové ekonomiky. Dynamicky se vyvíjela i situace na českém trhu a změny, často zcela nečekané, narušily ekonomickou situaci v sektoru nemovitostí. Během několika měsíců se vlivem mnoha faktorů neomezená dynamika cen zpomalila. Úrokové sazby, náklady na hypoteční úvěry a údržbu nemovitostí i inflace, ochromily poptávku po bytech. Únorové vypuknutí války, výrazně vyšší ceny stavebních materiálů než v minulých letech a systematické zvyšování úrokových sazeb účinně bránily prodeji. Prodej bytů na primárním trhu se skutečně výrazně zpomalil. Případní kupci, pokud nebyli nuceni kupovat prostory pro vlastní bydlení, odkládali nebo měnili své nákupní plány z důvodu nepředvídatelného vývoje situace v ekonomice. Na druhou stranu kupující s prostředky uloženými na účtech či depozitech, urychlili rozhodnutí o koupi nemovitosti pro investiční účely, aby ochránili své úspory před ztrátou hodnoty. Rok 2022 přinesl turbulence na nájemním trhu a rekordní návratnost investice do bytu k pronájmu. V roce 2023 se pravděpodobně takových nárůstů nedočkáme. Současná míra návratnosti tohoto typu investic je však stále velmi povzbudivá, vezmeme-li v úvahu, že kromě generování příjmů se v čase zvyšuje hodnota téměř každé nemovitosti. V roce 2023 by se však na realitní trh měl vrátit optimismus.

Důležité je, že vysoké ceny bytů nejsou tím největším problémem. Hlavní bariérou je nemožnost financovat nákup úvěrem. Trh se nyní stabilizuje. Lidé, kteří jsou na novou realitu zvyklí, se v ní učí žít, a proto by se ve druhém čtvrtletí měly transakce s nemovitostmi pomalu vracet do předpandemického a předválečného normálu. Na jedné straně máme vysoké úrokové sazby, kvůli kterým jsou hypoteční úvěry drahé a obtížně dostupné, vysoká inflace zvyšuje náklady jak na bydlení, tak na výstavbu nových bytů či domů. Na druhou stranu se na trhu mohou objevit nemovitosti, jejichž prodej bude záchranou pro lidi, kteří nezvládají stále dražší úvěr, náklady na údržbu nemovitosti či dokončení její výstavby. Pro investory, kteří mají hotovost, může být mnoho příležitostí.


Cookies

Abyste na našem webu našli to, co hledáte a co Vás zajímá, bude potřeba Váš souhlas, který udělíte kliknutím na políčko "OK". Pod tlačítkem "Nastevení" můžete dobrovolně rozhodnout, které typy cookies chcete povolit.

Soubory cookies

Podmínky používání cookies

Provozovatel webových stránek REFA Group s.r.o., si je vědom skutečnosti, že při své činnosti zpracovává informace, které mají charakter osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., O ochraně osobních údajů. Společnost REFA Group s.r.o.. prohlašuje, že si je vědoma důležitosti ochrany takových údajů a dodržování všech zákonných a etických pravidel souvisejících s jejich zpracováním považuje za významnou povinnost vůči svým zákazníkům. Společnost disponuje mnohými operačními funkcemi pro ochranu důvěrných a osobních informací. REFA Group s.r.o. při své činnosti neposkytuje ani neprodává osobní informace o svých klientech třetím osobám, neshromažďuje ani nezpracovává citlivé údaje o registrovaných uživatelích, především osobní údaje o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženském a filozofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním životě.

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být používány weby, aby učinily uživatelský zážitek více efektivní.

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony a preference (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma), které jste na nich zadali, takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Zpracování osobních údajů

Ochranu vašich osobních údajů bereme vážně. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů a evropským nařízením GDPR, který hájí práva našich návštěvníků a zákazníků proti neoprávněnému zacházení s jejich údaji. V následujících řádcích vám přiblížíme, jakým způsobem a za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje a kdo mohou být jejich zpracovatele. Tyto informace jsou důležité, proto doufáme, že si najdete čas a pečlivě si vše přečtete.

Kdo je správcem vašich údajů?

Souhlasem udělujete společnosti:

REFA Group s.r.o., IČ: 031 67 283, zapsána pod spisovou značkou C 227290, Městského soudu v Praze

aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR zpracovávala jako správce osobní údaje dle podmínek níže.

Jaké údaje jako správci zpracováváme?

V rámci našich webových stránek zpracováváme údaje, které nám můžete poskytnout v rámci registrace účtu, vyplnění formuláře, přihlášení k odběru newsletteru, vložení komentáře nebo jiné aktivity související s vaším dobrovolným sdělením osobních údajů. Konkrétně dochází ke zpracováním následujících údajů.

Formulář pro odhad nemovitosti

 • Jméno a příjmení
 • Region
 • Adresa nemovitosti
 • Telefonní číslo
 • E-mail

Další nepřímé údaje

 • IP adresa
 • Soubory cookies (pro účely nabízení relevantního obsahu jen pro vás a usnadnění procházení webových stránek)
 • Informace o verzi prohlížeče a operačního systému pro zajištění správného zobrazení webových stránek

Za jakým účelem zmíněné údaje spravujeme a jak dlouho?

Vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem možnosti využívat naše služby a informovat vás o novinkách. Přečtete si více, za jakým účelem spravujeme jednotlivé údaje podle místa jejich vyplnění.

Formulář pro odhad nemovitosti – Osobní údaje obsažené ve formuláři spravujeme pouze za účelem vyřízení vaší žádosti o cenový odhad nemovitosti a v souvislosti oslovením marketingového typu. Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány ani předávány třetí straně.

Veškeré poskytnuté osobní údaje za výše uvedenými účely jsou poskytované zcela dobrovolně a vyjádření jejich souhlasu probíhá pomocí aktivní interakce (zaškrtnutí) políčka se souhlasem pro jejich zpracování.

Kdy není potřeba dávat souhlas se zpracováním osobních údajů?

Osobní údaje můžeme zpracovávat i bez vašeho souhlasu pouze za účely:

 • Plnění smlouvy jejímž předmětem je poskytnutí služby nebo produktu (např. k plnění smlouvy dochází nejčastěji v případě uzavření závazné objednávky, členstvím nebo užíváním určité služby).
 • Plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
 • Zpracování v rámci oprávněného zájmů (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti a ochrany života).

Jak jsou mé údaje chráněné?

Veškeré osobní údaje, které zpracováváme, se snažíme v maximální míře zabezpečit proti jejich úniku nebo odcizení. Z tohoto důvodu omezujeme jejich manipulaci, kopírování, přenášení nebo přístup k nim jen pro nezbytně nutný účely, ke kterým jste nám udělili souhlas nebo tento účel definuje zákon.

Dále naše webové stránky disponují HTTPS protokolem (platným SSL certifikátem) pro šifrované spojení mezi webem a uživatelem, díky čemuž se minimalizuje možnost jejich odcizení během přenosu dat (registrace, přihlašováni, odesílání v rámci formuláře apod.)

Webové stránky jsou umístěné na bezpečných serverech společnosti HostGator.com, LLC

Kdo všechno má k osobním údajům přístup?

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 • Poskytovatel softwaru HostGator.com, LLC

Jaká jsou moje práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

 • Požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.
 • Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
 • Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit. Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.
 • Požadovat přenesení údajů.
 • Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech. Můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

Aktualizace zásad pro ochranu osobních údajů

Průběžně můžeme Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na této stránce

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01.01.2022

Poslední aktualizace podmínek proběhla 30.11.2022