Koupě investičního bytu – na co si dát pozor

pasted_image_file6414857879fd4-image_rPSCg.png

Nákup nemovitosti pro investiční účely, byl a stále je poměrně běžnou formou investování peněz. Člověk, který začíná své dobrodružství s nemovitostmi, si klade otázku, jak si vybrat ten správný byt a co by mělo být rozhodující. Srozumitelně Vám prozradíme, na co si dát pozor při výběru investičního bytu.

Způsob financování
Možností, jak financovat nákup nemovitosti, je mnoho. Nejčastěji jde o vlastní prostředky a bankovní úvěr. Vzhledem k tomu, že v případě dlouhodobé investice se zisk často posouvá v čase a na začátku projektu vznikají skutečné náklady, vyplatí se uvažovat o smíšených zdrojích financování. I když máme prostředky na pokrytí celého projektu, často je výhodné financování diverzifikovat. Téma je rozsáhlé a nejednoznačné. Nejlepší rozhodnutí je přizpůsobeno finančním možnostem investora, samotné nemovitosti a investičnímu cíli.

Lokalizace
Při zvažování správné lokality pro náš projekt se vyplatí věnovat pozornost dalším faktorům, které s tím souvisí. V závislosti na našich finančních možnostech bude velikost a standard dokončení nemovitosti úzce souviset s potenciálním nájemcem. Zamysleme se nad tím, jaké místo bude nejlepší k životu. Blízkost dálnice, parku, služeb, univerzit, centra města nebo business parků - rodina s dítětem může mít úplně odlišné každodenní potřeby než student nebo profesionálně pracující jednotlivec. Popularita našeho bytu na nájemním trhu může hodně získat, pokud je jeho poloha úzce sladěna s potřebami trhu. Rovněž stojí za to provést výzkum budoucích městských investic, rozvoje silnic, obchodních a obchodních zón.

Typ stavby
Standard dokončení samotné stavby a rozvoj nemovitosti by pro nás měl být stejně zásadní jako nemovitost sama. Stejně jako v předchozím bodě úzce souvisí s možností pronájmu přizpůsobení budovy a nemovitosti potenciálnímu nájemci. Počet parkovacích míst, dětské hřiště, výtah v objektu, sídlištní zeleň, odpočívadla, počet podlaží a bytů v prvním patře, to vše může ovlivnit rozhodnutí, zda pronajmeme či nepronajmeme naši nemovitost.

Dispozice
Jak jsme již zmínili v předchozích bodech, není na škodu přizpůsobit velikost a dispozici bytu konkrétní skupině nájemců. Pokud zůstanou výše uvedené faktory konzistentní, bude pro nás mnohem snazší a rychlejší pronajmout si byt a dosáhnout tak efektivních zisků. V tomto ohledu stojí za to poradit se s interiérovým designérem nebo poradcem home stagingu. Kvůli zvýšenému využívání určitých materiálů se při dokončování bytu vyplatí investovat do jejich trvanlivých a odolných variant. Pokud nechcete v prostorách často provádět změny, je výhodné vycházet z minimalistického a nadčasového stylingu interiéru.

Fixní poplatky a správa
Nájemné a fixní poplatky generované bytem jsou náklady, které samozřejmě uhradí nájemce, ale v závislosti na jeho složkách mohou být vyšší nebo nižší. Poplatky za údržbu výtahů, zeleně, společných částí pozemku, plánované rekonstrukce a fond rekonstrukcí. Před nákupem se vyplatí seznámit se s budoucími náklady v této oblasti. Provozní náklady, nad kterými můžeme dlouhodobě uvažovat - nebo tedy přesněji nad způsoby jejich snižování - jsou např. používání energeticky úsporných domácích spotřebičů a řešení osvětlení, odolných interiérových prvků a výběr nejvýhodnějších nabídek dodavatelů médií.

Pronájem naší nemovitosti si můžeme řídit sami nebo outsourcovat externí firmě. Jde o náklady navíc, ale vyplatí se je přepočítat, protože vždy investujete svůj čas, který se v tomto případě může ukázat jako cennější.

Cookies

Abyste na našem webu našli to, co hledáte a co Vás zajímá, bude potřeba Váš souhlas, který udělíte kliknutím na políčko "OK". Pod tlačítkem "Nastevení" můžete dobrovolně rozhodnout, které typy cookies chcete povolit.

Soubory cookies

Podmínky používání cookies

Provozovatel webových stránek REFA Group s.r.o., si je vědom skutečnosti, že při své činnosti zpracovává informace, které mají charakter osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., O ochraně osobních údajů. Společnost REFA Group s.r.o.. prohlašuje, že si je vědoma důležitosti ochrany takových údajů a dodržování všech zákonných a etických pravidel souvisejících s jejich zpracováním považuje za významnou povinnost vůči svým zákazníkům. Společnost disponuje mnohými operačními funkcemi pro ochranu důvěrných a osobních informací. REFA Group s.r.o. při své činnosti neposkytuje ani neprodává osobní informace o svých klientech třetím osobám, neshromažďuje ani nezpracovává citlivé údaje o registrovaných uživatelích, především osobní údaje o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženském a filozofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním životě.

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být používány weby, aby učinily uživatelský zážitek více efektivní.

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony a preference (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma), které jste na nich zadali, takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Zpracování osobních údajů

Ochranu vašich osobních údajů bereme vážně. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů a evropským nařízením GDPR, který hájí práva našich návštěvníků a zákazníků proti neoprávněnému zacházení s jejich údaji. V následujících řádcích vám přiblížíme, jakým způsobem a za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje a kdo mohou být jejich zpracovatele. Tyto informace jsou důležité, proto doufáme, že si najdete čas a pečlivě si vše přečtete.

Kdo je správcem vašich údajů?

Souhlasem udělujete společnosti:

REFA Group s.r.o., IČ: 031 67 283, zapsána pod spisovou značkou C 227290, Městského soudu v Praze

aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR zpracovávala jako správce osobní údaje dle podmínek níže.

Jaké údaje jako správci zpracováváme?

V rámci našich webových stránek zpracováváme údaje, které nám můžete poskytnout v rámci registrace účtu, vyplnění formuláře, přihlášení k odběru newsletteru, vložení komentáře nebo jiné aktivity související s vaším dobrovolným sdělením osobních údajů. Konkrétně dochází ke zpracováním následujících údajů.

Formulář pro odhad nemovitosti

 • Jméno a příjmení
 • Region
 • Adresa nemovitosti
 • Telefonní číslo
 • E-mail

Další nepřímé údaje

 • IP adresa
 • Soubory cookies (pro účely nabízení relevantního obsahu jen pro vás a usnadnění procházení webových stránek)
 • Informace o verzi prohlížeče a operačního systému pro zajištění správného zobrazení webových stránek

Za jakým účelem zmíněné údaje spravujeme a jak dlouho?

Vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem možnosti využívat naše služby a informovat vás o novinkách. Přečtete si více, za jakým účelem spravujeme jednotlivé údaje podle místa jejich vyplnění.

Formulář pro odhad nemovitosti – Osobní údaje obsažené ve formuláři spravujeme pouze za účelem vyřízení vaší žádosti o cenový odhad nemovitosti a v souvislosti oslovením marketingového typu. Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány ani předávány třetí straně.

Veškeré poskytnuté osobní údaje za výše uvedenými účely jsou poskytované zcela dobrovolně a vyjádření jejich souhlasu probíhá pomocí aktivní interakce (zaškrtnutí) políčka se souhlasem pro jejich zpracování.

Kdy není potřeba dávat souhlas se zpracováním osobních údajů?

Osobní údaje můžeme zpracovávat i bez vašeho souhlasu pouze za účely:

 • Plnění smlouvy jejímž předmětem je poskytnutí služby nebo produktu (např. k plnění smlouvy dochází nejčastěji v případě uzavření závazné objednávky, členstvím nebo užíváním určité služby).
 • Plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
 • Zpracování v rámci oprávněného zájmů (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti a ochrany života).

Jak jsou mé údaje chráněné?

Veškeré osobní údaje, které zpracováváme, se snažíme v maximální míře zabezpečit proti jejich úniku nebo odcizení. Z tohoto důvodu omezujeme jejich manipulaci, kopírování, přenášení nebo přístup k nim jen pro nezbytně nutný účely, ke kterým jste nám udělili souhlas nebo tento účel definuje zákon.

Dále naše webové stránky disponují HTTPS protokolem (platným SSL certifikátem) pro šifrované spojení mezi webem a uživatelem, díky čemuž se minimalizuje možnost jejich odcizení během přenosu dat (registrace, přihlašováni, odesílání v rámci formuláře apod.)

Webové stránky jsou umístěné na bezpečných serverech společnosti HostGator.com, LLC

Kdo všechno má k osobním údajům přístup?

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 • Poskytovatel softwaru HostGator.com, LLC

Jaká jsou moje práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

 • Požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.
 • Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
 • Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit. Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.
 • Požadovat přenesení údajů.
 • Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech. Můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

Aktualizace zásad pro ochranu osobních údajů

Průběžně můžeme Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na této stránce

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01.01.2022

Poslední aktualizace podmínek proběhla 30.11.2022