Jaký by měl být nájem?

pasted_image_file64629734f173d-image_wipJi.png

Platba nájmu v hotovosti a stará sedačka jsou minulostí. Očekávání v oblasti pronájmu bytů rostou a lidé žádají vyšší standardy. Dnes již není příliš akceptovatelné, aby se pronajímané byty výrazně lišily od těch vlastnických. S narůstající profesionalizací tohoto segmentu je tak nezbytné, aby byly již předem stanoveny určité standardy. Tyto standardy by měly klást důraz na soukromí, pocit bezpečí a kvalitní životní podmínky, které jsou nezbytné pro pohodlné a spokojené bydlení.

Nedostatek standardů podněcuje obavy – často zbytečně

Trh s nájmy v Česku se dosud vyznačoval nedostatkem jasných standardů – jinými slovy - nájemníci a vlastníci bytů často neznají svá práva a povinnosti. Na straně nájemníka mohou vznikat situace, jako je strach z neúměrného zvyšování nájemného, a na straně pronajímatele pak možné obavy z devastace prostor či neplacení nájemného bez možnosti vystěhování.

Zákony a realita

Častým problémem je obtížnost určení okamžiku, kdy končí povinnosti vlastníka ohledně údržby nemovitosti. Tato nejasnost může potenciálně narušit dobré vztahy mezi pronajímateli a nájemníky. Zákonná ustanovení zavazují pronajímatele k péči o celkový technický stav prostor. Na druhou stranu, drobné opravy vyplývající z každodenního užívání a běžná údržba bytu spadají do odpovědnosti nájemce.

Běžnou údržbou bytu se rozumí udržování a čištění bytu včetně zařízení a vybavení bytu, které se obvykle provádí při užívání bytu. Jde zejména o malování, opravu omítek, tapetování a čištění podlah včetně podlahových krytin, obkladů stěn a čištění zanesených odpadů (až ke svislým rozvodům). Dále se běžnou údržbou rozumí udržování zařízení bytu ve funkčním stavu, pravidelné prohlídky a čištění předmětů uvedených v § 4 písm. g), kontrola funkčnosti termostatických hlavic s elektronickým řízením, kontrola funkčnosti hlásiče kouře včetně výměny zdroje a kontrola a údržba vodovodních baterií s elektronickým řízením.

Vedle výše uvedené běžné údržby bytu musí nájemník zajistit také drobné opravy, které lze posuzovat z hlediska věcného vymezení nebo dle výše nákladů (a ročního limitu nákladů). Dochází tu ke stejnému předpokladu, a sice, že nájemce udržuje nemovitost ve „funkčním stavu“ - běžně se však jedná o investici v řádech stokorun ročně a jen občas je třeba hradit větší výdaj. Jde například o výměnu vypínačů světla, žárovek (či zářivek, LED osvětlení aj.), zásuvek, jističů, zvonků, ale u třeba o výměnu uzavíracích ventilů u rozvodu plynu a vody, nebo o opravu kamen.

V pronajatém bytě, tedy doma

Po dobu trvání smlouvy se pronajatý byt stává naším právoplatným domovem. Proto je důležité si zajistit co největší pocit bezpečí – což se do značné míry týká přesvědčení, že jste „doma“. Jde především o zajištění soukromí a omezení vztahů s pronajímateli na profesionální minimum.

Profesionalizace trhu vzbuzuje očekávání

V mnoha městech se začíná objevovat komerční institucionální pronájem – to znamená, že velkou zásobu bytů spravuje jeden provozovatel.

Majitelé nemovitostí čím dál častěji obracejí na specializované firmy, které zajišťují komplexní správu nemovitostí.

Hlavní výhodou je, že takové firmy mají zkušenosti v této oblasti, což jim umožňuje včas předcházet mnoha vznikajícím problémům. Outsourcovaná správa nemovitosti může majiteli nejen ulevit, ale také udržet budovu v lepším stavu.

Provoz a pronájem prostor v budově přináší mnoho záležitostí, které vyžadují profesionální přístup a široké znalosti v oblasti práva, stavebnictví a dalších relevantních témat. Odborníci specializující se v této oblasti tak mohou být neocenitelnou pomocí při řešení mnoha problémů spojených s tímto procesem a současně efektivně spravovat nemovitost.

Máte nějaké otázky týkající se správy nemovitosti? Zvažujete pronájem svého bytu, ale obáváte se složité dokumentace a problémů s nájemníky? Svěřte svůj byt našemu týmu odborníků. S dlouholetými zkušenostmi v profesionální správě nemovitostí vám můžeme poskytnout pomoc a zajištění.

Více informací o tomto typu služby naleznete zde. 


Cookies

Abyste na našem webu našli to, co hledáte a co Vás zajímá, bude potřeba Váš souhlas, který udělíte kliknutím na políčko "OK". Pod tlačítkem "Nastevení" můžete dobrovolně rozhodnout, které typy cookies chcete povolit.

Soubory cookies

Podmínky používání cookies

Provozovatel webových stránek REFA Group s.r.o., si je vědom skutečnosti, že při své činnosti zpracovává informace, které mají charakter osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., O ochraně osobních údajů. Společnost REFA Group s.r.o.. prohlašuje, že si je vědoma důležitosti ochrany takových údajů a dodržování všech zákonných a etických pravidel souvisejících s jejich zpracováním považuje za významnou povinnost vůči svým zákazníkům. Společnost disponuje mnohými operačními funkcemi pro ochranu důvěrných a osobních informací. REFA Group s.r.o. při své činnosti neposkytuje ani neprodává osobní informace o svých klientech třetím osobám, neshromažďuje ani nezpracovává citlivé údaje o registrovaných uživatelích, především osobní údaje o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženském a filozofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním životě.

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být používány weby, aby učinily uživatelský zážitek více efektivní.

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony a preference (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma), které jste na nich zadali, takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Zpracování osobních údajů

Ochranu vašich osobních údajů bereme vážně. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů a evropským nařízením GDPR, který hájí práva našich návštěvníků a zákazníků proti neoprávněnému zacházení s jejich údaji. V následujících řádcích vám přiblížíme, jakým způsobem a za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje a kdo mohou být jejich zpracovatele. Tyto informace jsou důležité, proto doufáme, že si najdete čas a pečlivě si vše přečtete.

Kdo je správcem vašich údajů?

Souhlasem udělujete společnosti:

REFA Group s.r.o., IČ: 031 67 283, zapsána pod spisovou značkou C 227290, Městského soudu v Praze

aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR zpracovávala jako správce osobní údaje dle podmínek níže.

Jaké údaje jako správci zpracováváme?

V rámci našich webových stránek zpracováváme údaje, které nám můžete poskytnout v rámci registrace účtu, vyplnění formuláře, přihlášení k odběru newsletteru, vložení komentáře nebo jiné aktivity související s vaším dobrovolným sdělením osobních údajů. Konkrétně dochází ke zpracováním následujících údajů.

Formulář pro odhad nemovitosti

 • Jméno a příjmení
 • Region
 • Adresa nemovitosti
 • Telefonní číslo
 • E-mail

Další nepřímé údaje

 • IP adresa
 • Soubory cookies (pro účely nabízení relevantního obsahu jen pro vás a usnadnění procházení webových stránek)
 • Informace o verzi prohlížeče a operačního systému pro zajištění správného zobrazení webových stránek

Za jakým účelem zmíněné údaje spravujeme a jak dlouho?

Vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem možnosti využívat naše služby a informovat vás o novinkách. Přečtete si více, za jakým účelem spravujeme jednotlivé údaje podle místa jejich vyplnění.

Formulář pro odhad nemovitosti – Osobní údaje obsažené ve formuláři spravujeme pouze za účelem vyřízení vaší žádosti o cenový odhad nemovitosti a v souvislosti oslovením marketingového typu. Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány ani předávány třetí straně.

Veškeré poskytnuté osobní údaje za výše uvedenými účely jsou poskytované zcela dobrovolně a vyjádření jejich souhlasu probíhá pomocí aktivní interakce (zaškrtnutí) políčka se souhlasem pro jejich zpracování.

Kdy není potřeba dávat souhlas se zpracováním osobních údajů?

Osobní údaje můžeme zpracovávat i bez vašeho souhlasu pouze za účely:

 • Plnění smlouvy jejímž předmětem je poskytnutí služby nebo produktu (např. k plnění smlouvy dochází nejčastěji v případě uzavření závazné objednávky, členstvím nebo užíváním určité služby).
 • Plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
 • Zpracování v rámci oprávněného zájmů (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti a ochrany života).

Jak jsou mé údaje chráněné?

Veškeré osobní údaje, které zpracováváme, se snažíme v maximální míře zabezpečit proti jejich úniku nebo odcizení. Z tohoto důvodu omezujeme jejich manipulaci, kopírování, přenášení nebo přístup k nim jen pro nezbytně nutný účely, ke kterým jste nám udělili souhlas nebo tento účel definuje zákon.

Dále naše webové stránky disponují HTTPS protokolem (platným SSL certifikátem) pro šifrované spojení mezi webem a uživatelem, díky čemuž se minimalizuje možnost jejich odcizení během přenosu dat (registrace, přihlašováni, odesílání v rámci formuláře apod.)

Webové stránky jsou umístěné na bezpečných serverech společnosti HostGator.com, LLC

Kdo všechno má k osobním údajům přístup?

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 • Poskytovatel softwaru HostGator.com, LLC

Jaká jsou moje práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

 • Požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.
 • Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
 • Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit. Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.
 • Požadovat přenesení údajů.
 • Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech. Můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

Aktualizace zásad pro ochranu osobních údajů

Průběžně můžeme Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na této stránce

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01.01.2022

Poslední aktualizace podmínek proběhla 30.11.2022