Jak se starat o nemovitost, aby si udržela hodnotu?

pasted_image_file648c59f3de506-image_FsbLm.png

Nemovitost je investicí na mnoho let, proto je důležité o ni správně pečovat, aby si udržela svou hodnotu. Víte, jak na to? V dnešním článku uvádíme několik důležitých rad, které vám mohou pomoci si nemovitost udržet ve skvělém stavu.

Pravidelná údržba

Pravidelná kontrola a oprava poškození, které se v průběhu let vyvine, je nesmírně důležitá, protože pomáhá se vyhnout větším a nákladnějším problémům v budoucnu. Poškození střech, oken, dveří a elektrických a vodních systémů může vést k vážnějším problémům, jako jsou zatopené místnosti, netěsnosti, elektrické poruchy a další.

Proto je důležité čas od času tato problémová místa důkladně zkontrolovat a případné poškození opravit. V případě vodovodních a elektroinstalací je také důležitá pravidelná údržba, aby nedošlo k vážnějším poruchám.

Renovace
Pro zachování hodnoty nemovitosti jsou často nutné rekonstrukce. V tomto případě stojí za to přemýšlet o modernizaci nemovitosti, aby se tak napravily nejen škody, ale také se zvýšila její hodnota.

Modernizace může spočívat ve změně dispozice místností, výměně starých přístrojů a nábytku za novější a efektivnější, výměně starých oken a dveří za modernější modely, ale i výměně elektroinstalace a vodovodu. 
Modernizace nemovitosti může také zahrnovat přidání nových funkcí, jako jsou inteligentní systémy řízení energie, chytré osvětlení či výměnu starých systémů vytápění za jejich efektivnější následovníky.

Pojištění a ochrana před živly
Sjednání odpovídajícího pojištění a ochrana před přírodními živly a škodami je důležitým aspektem pro zachování hodnoty vašeho majetku. Majitelé by si měli pamatovat, že zabezpečení majetku je zásadní pro ochranu jejich investice před potenciálními škodami.

V závislosti na typu nemovitosti a její poloze by majitelé měli zvážit instalaci bezpečnostních zařízení a systémů, jako jsou:

 • protipovodňová ochrana, jako jsou poplašné systémy, vodní clony a protipovodňové zábrany;

 • požární ochrana, jako jsou hasicí a poplašné systémy;

 • ochrana proti krádeži, jako jsou poplašné systémy a video dohled.


Starejte se o své okolí

Péčí o okolí vaší nemovitosti můžete nejen zvýšit její hodnotu, ale také zlepšit kvalitu života obyvatel v její blízkosti. Pravidelné sekání trávníků a péče o zelené rostliny pomáhá udržovat pozemek čistý a uklizený. Vyplatí se myslet i na doplňkové prvky, jako jsou cesty, hřiště, terasy a balkony, které ještě zvýší atraktivitu okolí. 

Mějte v pořádku své dokumenty

Aktualizace dokumentace nemovitosti je důležitá, protože přináší přehlednost a transparentnost do právních a formálních záležitostí s ní souvisejících. Dokumentace, jako jsou mapy a povolení, by měla být aktuální a v souladu s platnými zákony a předpisy. Chyby nebo opomenutí v dokumentaci mohou vést k právním problémům a bránit vlastníkovi nemovitosti v prodeji. Proto je důležité, aby vlastník dokumentaci pravidelně kontroloval a aktualizoval, což pomůže zachovat hodnotu nemovitosti a předejít případným právním problémům v budoucnu.

Pravidelný úklid

Pravidelný úklid a udržování čistoty nemovitosti je její samozřejmou a nezbytnou součástí. Čistá a uklizená nemovitost je pro potenciální kupce atraktivnější, protože jasně ukazuje, že je o ni dobře pečováno. Na druhou stranu nemovitost, která řádně udržována není, může vyvolat negativní dojem. Proto je důležité pravidelně uklízet a svou nemovitost mít vždy hezky v čistotě.

Jaký je tak závěr všech našich rad? Dobrá pravidelná péče o vaši nemovitost je investicí, která se vám doopravdy vyplatí. Nemovitost si zachová svou hodnotu, a bude tak atraktivní pro potenciální zákazníky i do budoucna, čímž získáte značný profit. Věřte tomu, že nebudete nic dělat nadarmo a vaše píle bude odměněna. 


Cookies

Abyste na našem webu našli to, co hledáte a co Vás zajímá, bude potřeba Váš souhlas, který udělíte kliknutím na políčko "OK". Pod tlačítkem "Nastevení" můžete dobrovolně rozhodnout, které typy cookies chcete povolit.

Soubory cookies

Podmínky používání cookies

Provozovatel webových stránek REFA Group s.r.o., si je vědom skutečnosti, že při své činnosti zpracovává informace, které mají charakter osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., O ochraně osobních údajů. Společnost REFA Group s.r.o.. prohlašuje, že si je vědoma důležitosti ochrany takových údajů a dodržování všech zákonných a etických pravidel souvisejících s jejich zpracováním považuje za významnou povinnost vůči svým zákazníkům. Společnost disponuje mnohými operačními funkcemi pro ochranu důvěrných a osobních informací. REFA Group s.r.o. při své činnosti neposkytuje ani neprodává osobní informace o svých klientech třetím osobám, neshromažďuje ani nezpracovává citlivé údaje o registrovaných uživatelích, především osobní údaje o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženském a filozofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním životě.

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být používány weby, aby učinily uživatelský zážitek více efektivní.

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony a preference (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma), které jste na nich zadali, takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Zpracování osobních údajů

Ochranu vašich osobních údajů bereme vážně. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů a evropským nařízením GDPR, který hájí práva našich návštěvníků a zákazníků proti neoprávněnému zacházení s jejich údaji. V následujících řádcích vám přiblížíme, jakým způsobem a za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje a kdo mohou být jejich zpracovatele. Tyto informace jsou důležité, proto doufáme, že si najdete čas a pečlivě si vše přečtete.

Kdo je správcem vašich údajů?

Souhlasem udělujete společnosti:

REFA Group s.r.o., IČ: 031 67 283, zapsána pod spisovou značkou C 227290, Městského soudu v Praze

aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR zpracovávala jako správce osobní údaje dle podmínek níže.

Jaké údaje jako správci zpracováváme?

V rámci našich webových stránek zpracováváme údaje, které nám můžete poskytnout v rámci registrace účtu, vyplnění formuláře, přihlášení k odběru newsletteru, vložení komentáře nebo jiné aktivity související s vaším dobrovolným sdělením osobních údajů. Konkrétně dochází ke zpracováním následujících údajů.

Formulář pro odhad nemovitosti

 • Jméno a příjmení
 • Region
 • Adresa nemovitosti
 • Telefonní číslo
 • E-mail

Další nepřímé údaje

 • IP adresa
 • Soubory cookies (pro účely nabízení relevantního obsahu jen pro vás a usnadnění procházení webových stránek)
 • Informace o verzi prohlížeče a operačního systému pro zajištění správného zobrazení webových stránek

Za jakým účelem zmíněné údaje spravujeme a jak dlouho?

Vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem možnosti využívat naše služby a informovat vás o novinkách. Přečtete si více, za jakým účelem spravujeme jednotlivé údaje podle místa jejich vyplnění.

Formulář pro odhad nemovitosti – Osobní údaje obsažené ve formuláři spravujeme pouze za účelem vyřízení vaší žádosti o cenový odhad nemovitosti a v souvislosti oslovením marketingového typu. Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány ani předávány třetí straně.

Veškeré poskytnuté osobní údaje za výše uvedenými účely jsou poskytované zcela dobrovolně a vyjádření jejich souhlasu probíhá pomocí aktivní interakce (zaškrtnutí) políčka se souhlasem pro jejich zpracování.

Kdy není potřeba dávat souhlas se zpracováním osobních údajů?

Osobní údaje můžeme zpracovávat i bez vašeho souhlasu pouze za účely:

 • Plnění smlouvy jejímž předmětem je poskytnutí služby nebo produktu (např. k plnění smlouvy dochází nejčastěji v případě uzavření závazné objednávky, členstvím nebo užíváním určité služby).
 • Plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
 • Zpracování v rámci oprávněného zájmů (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti a ochrany života).

Jak jsou mé údaje chráněné?

Veškeré osobní údaje, které zpracováváme, se snažíme v maximální míře zabezpečit proti jejich úniku nebo odcizení. Z tohoto důvodu omezujeme jejich manipulaci, kopírování, přenášení nebo přístup k nim jen pro nezbytně nutný účely, ke kterým jste nám udělili souhlas nebo tento účel definuje zákon.

Dále naše webové stránky disponují HTTPS protokolem (platným SSL certifikátem) pro šifrované spojení mezi webem a uživatelem, díky čemuž se minimalizuje možnost jejich odcizení během přenosu dat (registrace, přihlašováni, odesílání v rámci formuláře apod.)

Webové stránky jsou umístěné na bezpečných serverech společnosti HostGator.com, LLC

Kdo všechno má k osobním údajům přístup?

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 • Poskytovatel softwaru HostGator.com, LLC

Jaká jsou moje práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

 • Požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.
 • Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
 • Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit. Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.
 • Požadovat přenesení údajů.
 • Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech. Můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

Aktualizace zásad pro ochranu osobních údajů

Průběžně můžeme Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na této stránce

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01.01.2022

Poslední aktualizace podmínek proběhla 30.11.2022