Jakých chyb se vyvarovat při koupi bytu

pasted_image_file64b54374a601e-image_AlzzQ.png

Nákup nemovitosti je velký krok, který je spojený s mnoha důležitými rozhodnutími. Proto jsme se rozhodli pro vás připravit stručného průvodce, který vám pomůže vyhnout se nejčastějším chybám. Na co si tedy dát pozor? Co je třeba si především dopředu promyslet? Odpovědi na tyto a další otázky najdete v našem průvodci.

 

Znalost procesu

V první řadě budete potřebovat mít povědomí o celém procesu, jak by měl nákup nemovitosti vypadat krok za krokem. Na každou fázi koupě bytu je pak dobré být řádně připraveni. Bude to sice vyžadovat určité penzum vašeho času, ale můžete se díky tomu vyhnout mnoha nepříjemnostem. 

Sestavit si plán koupě bytu je dobré ještě předtím, než si začnete prověřovat své finanční možnosti a bonitu. Nejenže to celý proces systematizuje, ale také tp vám umožní vyhnout se mnoha neštěstím. Ačkoli se problémy spojené s nákupem nemovitostí v posledních letech výrazně změnily a nástrahy, které na kupce číhaly před dvaceti lety, prakticky zmizely, existují některé nadčasové chyby. Dopouštějí se jich jak lidé kupující své první byty, tak i zkušenější zájemci o nemovitosti. A co je důležité, platí to i pro investory do nemovitostí.

Jaké jsou tedy nejčastější chyby, na které si dát pozor?

Potřeby a požadavky nejsou specifikovány

Nebo přesněji, nejsou specifikovány zcela přesně. Nestačí určit si jen lokalitu, kde chcete bydlet a rozhodnout se, zda se má jednat o moderní nemovitost nebo sekundární trh.

Vaše potřeby a požadavky byste si měli zapsat co nejpečlivěji. Počínaje obecným - rozhodnutím mezi novým a již užívaným bytem - až po záležitosti jako je velikost a uspořádání jednotlivých místností. Neméně důležité je i umístění vzhledem ke světovým stranám. Ne každý má rád příliš slunný byt.

Další věcí jsou vaše požadavky na lokalitu. I zde je dobré od nejobecnějšího - tj. výběrem mezi předměstím, centrem města atd - a poté přejít k mikro lokalizaci. Co by se mělo nacházet v bezprostřední blízkosti vašeho budoucího bytu? Zvažte vše od komerčních zařízení a občanské vybavenosti, až po přítomnost zelených ploch.

Tuto fázi je dobré nepodceňovat - specifikace nemovitosti a lokality je v podstatě nejdůležitější v celém procesu a ovlivní posléze i váš každodenní život v novém domově.

Nedostatečná znalost trhu s nemovitostmi

Tato chyba se týká především kupujících, kteří se plánují přestěhovat do jiného města. Proč je neznalost realitního trhu jednou z nejzásadnějších chyb při koupi bytu? Z velmi prostého důvodu – následky mohou být velmi vážné. Od problémů se splácením bytu, koupě bytu na ne úplně bezpečném nebo jinak nevyhovujících místě až po smlouvu s firmou, která má problémy s finanční likviditou.

Podcenění nákladů na koupi bytu

To je další častá chyba při koupi nemovitosti, většinou v rámci sekundárního trhu. V první řadě je třeba k základní ceně za byt na sekundárním trhu připočítat náklady na rekonstrukci. Jejich výše bude záležet na stavu nemovitosti a na množství úprav. Buďte obezřetní zejména při nákupu bytu za zdánlivě výhodnou cenu.

Další částky budete zřejmě také alokovat na ​​najmutí odborníků na posouzení stavu nemovitosti, rekonstrukční tým nebo kancelář, která vám pomůže s jejím nalezením. 

Právní stav nemovitosti 

Nespokojte se pouze se základními informacemi k právnímu stavu nemovitosti, zejména u bytů ze sekundárního trhu. Zkontrolujte si situaci na katastru nemovitostí, najdete zde mnoho cenných informací právě z pohledu potenciální koupě daného prostoru.

Jednou z pastí, která na kupce užívaných bytů číhá, je situace, kdy na ně má práva více lidí. Je také důležité vědět, s kým o koupi nemovitosti jednáte. Jde o vlastníka nebo oprávněnou osobu? 


Pevně věříme, že pro vás článek byl užitečný. Máte další dotazy ke koupi nemovitosti? Hledáte aktuálně byt pro sebe, vaše příbuzné nebo na investici? Rádi vám pomůžeme.

Cookies

Abyste na našem webu našli to, co hledáte a co Vás zajímá, bude potřeba Váš souhlas, který udělíte kliknutím na políčko "OK". Pod tlačítkem "Nastevení" můžete dobrovolně rozhodnout, které typy cookies chcete povolit.

Soubory cookies

Podmínky používání cookies

Provozovatel webových stránek REFA Group s.r.o., si je vědom skutečnosti, že při své činnosti zpracovává informace, které mají charakter osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., O ochraně osobních údajů. Společnost REFA Group s.r.o.. prohlašuje, že si je vědoma důležitosti ochrany takových údajů a dodržování všech zákonných a etických pravidel souvisejících s jejich zpracováním považuje za významnou povinnost vůči svým zákazníkům. Společnost disponuje mnohými operačními funkcemi pro ochranu důvěrných a osobních informací. REFA Group s.r.o. při své činnosti neposkytuje ani neprodává osobní informace o svých klientech třetím osobám, neshromažďuje ani nezpracovává citlivé údaje o registrovaných uživatelích, především osobní údaje o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženském a filozofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním životě.

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být používány weby, aby učinily uživatelský zážitek více efektivní.

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony a preference (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma), které jste na nich zadali, takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Zpracování osobních údajů

Ochranu vašich osobních údajů bereme vážně. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů a evropským nařízením GDPR, který hájí práva našich návštěvníků a zákazníků proti neoprávněnému zacházení s jejich údaji. V následujících řádcích vám přiblížíme, jakým způsobem a za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje a kdo mohou být jejich zpracovatele. Tyto informace jsou důležité, proto doufáme, že si najdete čas a pečlivě si vše přečtete.

Kdo je správcem vašich údajů?

Souhlasem udělujete společnosti:

REFA Group s.r.o., IČ: 031 67 283, zapsána pod spisovou značkou C 227290, Městského soudu v Praze

aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR zpracovávala jako správce osobní údaje dle podmínek níže.

Jaké údaje jako správci zpracováváme?

V rámci našich webových stránek zpracováváme údaje, které nám můžete poskytnout v rámci registrace účtu, vyplnění formuláře, přihlášení k odběru newsletteru, vložení komentáře nebo jiné aktivity související s vaším dobrovolným sdělením osobních údajů. Konkrétně dochází ke zpracováním následujících údajů.

Formulář pro odhad nemovitosti

 • Jméno a příjmení
 • Region
 • Adresa nemovitosti
 • Telefonní číslo
 • E-mail

Další nepřímé údaje

 • IP adresa
 • Soubory cookies (pro účely nabízení relevantního obsahu jen pro vás a usnadnění procházení webových stránek)
 • Informace o verzi prohlížeče a operačního systému pro zajištění správného zobrazení webových stránek

Za jakým účelem zmíněné údaje spravujeme a jak dlouho?

Vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem možnosti využívat naše služby a informovat vás o novinkách. Přečtete si více, za jakým účelem spravujeme jednotlivé údaje podle místa jejich vyplnění.

Formulář pro odhad nemovitosti – Osobní údaje obsažené ve formuláři spravujeme pouze za účelem vyřízení vaší žádosti o cenový odhad nemovitosti a v souvislosti oslovením marketingového typu. Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány ani předávány třetí straně.

Veškeré poskytnuté osobní údaje za výše uvedenými účely jsou poskytované zcela dobrovolně a vyjádření jejich souhlasu probíhá pomocí aktivní interakce (zaškrtnutí) políčka se souhlasem pro jejich zpracování.

Kdy není potřeba dávat souhlas se zpracováním osobních údajů?

Osobní údaje můžeme zpracovávat i bez vašeho souhlasu pouze za účely:

 • Plnění smlouvy jejímž předmětem je poskytnutí služby nebo produktu (např. k plnění smlouvy dochází nejčastěji v případě uzavření závazné objednávky, členstvím nebo užíváním určité služby).
 • Plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
 • Zpracování v rámci oprávněného zájmů (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti a ochrany života).

Jak jsou mé údaje chráněné?

Veškeré osobní údaje, které zpracováváme, se snažíme v maximální míře zabezpečit proti jejich úniku nebo odcizení. Z tohoto důvodu omezujeme jejich manipulaci, kopírování, přenášení nebo přístup k nim jen pro nezbytně nutný účely, ke kterým jste nám udělili souhlas nebo tento účel definuje zákon.

Dále naše webové stránky disponují HTTPS protokolem (platným SSL certifikátem) pro šifrované spojení mezi webem a uživatelem, díky čemuž se minimalizuje možnost jejich odcizení během přenosu dat (registrace, přihlašováni, odesílání v rámci formuláře apod.)

Webové stránky jsou umístěné na bezpečných serverech společnosti HostGator.com, LLC

Kdo všechno má k osobním údajům přístup?

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 • Poskytovatel softwaru HostGator.com, LLC

Jaká jsou moje práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

 • Požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.
 • Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
 • Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit. Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.
 • Požadovat přenesení údajů.
 • Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech. Můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

Aktualizace zásad pro ochranu osobních údajů

Průběžně můžeme Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na této stránce

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01.01.2022

Poslední aktualizace podmínek proběhla 30.11.2022