Byt v přízemí - pro a proti

pasted_image_file64f07473585a9-image_pDqIR.png

Někteří lidé při koupi nemovitosti přistupují k bytům v přízemí s určitým strachem. Pojďme se podívat na pro a proti, které toto umístění skrývá. Možná budete překvapeni kolik výhod, o které jsou prostory umístěné v horních patrech ochuzené, přízemní byt poskytuje.

Patro, na kterém se byt nachází, je jednou z nejdůležitějších informací v oznámení o prodeji. Nepochybně je to důležité z pohledu kupujícího. Umístění může ovlivnit mimo jiné provozní náklady, ale i jeho tržní hodnotu. Zvláštní obavy se týkají bytů v přízemí. Existuje ale stejně negativních názorů jako pozitivních.

Někdo hledá prostory nacházející se v nejnižším patře, někdo s touto variantou vůbec nepočítá. Na tom není nic divného. Každý má právo na osobní preference. Rovněž je třeba vzít v úvahu individuální okolnosti a očekávání. Z pohledu mnoha lidí bude byt v přízemí lepší než byt ve vyšších patrech. Někdy se také může ukázat, že jeho nákup bude levnější nebo poskytne přístup k dalšímu vybavení.

Výhody bydlení v přízemí

 • Snadná dostupnost - obyvatelé prostor v přízemí se mohou rychle a pohodlně dostat do svého bytu. V případě vyšších pater to není vůbec samozřejmé, zvláště pokud není budova vybavena výtahem. Tuto výhodu ocení například senioři nebo rodiče malých dětí, ale nutnost plahočit se po schodech může potrápit každého.
 • Přizpůsobení potřebám invalidů - byt v přízemí se snáze přizpůsobí potřebám handicapovaných nájemníků. Schody jsou z jejich pohledu samozřejmě vážnou bariérou, která může dokonce znemožnit vstup do domu.
 • Byt v přízemí se zahradou - obyvatelé vyšších pater v moderní výstavbě mají většinou k dispozici balkony nebo terasy, byty v přízemí bývají doplněny zahradou, která je z pohledu mnoha lidí mnohem atraktivnější volbou.
 • Sousedství – zejména ve starších budovách mohou zvuky vycházející ze sousedních prostor obtěžovat. V případě bytu v přízemí je výskyt těchto problémů menší. To, že vaše dítě pobíhá po bytě, tak nebude nikomu vadit.

Nevýhody přízemního bytu

 • Méně soukromí – vše záleží na konkrétní budově a její poloze, někdy však okna přízemních bytů s výhledem do ulice nemusí zaručit dostatek soukromí. Řešením jsou žaluzie nebo rolety.
 • Bezpečnost– přístup do bytu v přízemí může být snazší nejen pro nájemníky, ale i pro zločince. Vše závisí na typu budovy a použitých bezpečnostních opatřeních, ale vyplatí se této problematice věnovat pozornost.
 • Možné vyšší náklady na vytápění – ve starší zástavbě může být obtížnější byt vytápět. Tento problém se u novějších investic prakticky nevyskytuje.
 • Více hluku - opět vše závisí na oblasti. Pokud se budova nachází u frekventované silnice, může být v přízemních jednotkách poměrně hlučno.

Může být přízemní byt bezpečný?

Je nutné podotknout, že všechny výše uvedené vady závisí na vlastnostech konkrétního objektu, přičemž je lze poměrně snadno odstranit. Byt v přízemí může být bezesporu bezpečný. Zaměřte se na kvalitní dveře a okna s dodatečnou ochranou proti vloupání. Dobrým řešením může být i montáž žaluzií proti vloupání. Samozřejmostí jsou elektronické zabezpečovací systémy, které by měly odstrašit narušitele a zajistit bezpečnost areálu i jeho obyvatel.

Vyplatí se pořídit si přízemní byt se zahradou?
Obyvatelům vícegeneračních domů často chybí trochu zeleně k odpočinku. Bydlení v paneláku se zahradou může být skvělým kompromisem mezi standardním bytem a mnohem dražším domem. U nových investic doprovázejí zahrady prostory umístěné v přízemí. Před koupí se vyplatí ověřit její velikost a zda bude schopna zajistit soukromí. Nepochybně se však jedná o zajímavou nabídku, která může být mnohem atraktivnější než balkón.


Cookies

Abyste na našem webu našli to, co hledáte a co Vás zajímá, bude potřeba Váš souhlas, který udělíte kliknutím na políčko "OK". Pod tlačítkem "Nastevení" můžete dobrovolně rozhodnout, které typy cookies chcete povolit.

Soubory cookies

Podmínky používání cookies

Provozovatel webových stránek REFA Group s.r.o., si je vědom skutečnosti, že při své činnosti zpracovává informace, které mají charakter osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., O ochraně osobních údajů. Společnost REFA Group s.r.o.. prohlašuje, že si je vědoma důležitosti ochrany takových údajů a dodržování všech zákonných a etických pravidel souvisejících s jejich zpracováním považuje za významnou povinnost vůči svým zákazníkům. Společnost disponuje mnohými operačními funkcemi pro ochranu důvěrných a osobních informací. REFA Group s.r.o. při své činnosti neposkytuje ani neprodává osobní informace o svých klientech třetím osobám, neshromažďuje ani nezpracovává citlivé údaje o registrovaných uživatelích, především osobní údaje o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženském a filozofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním životě.

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být používány weby, aby učinily uživatelský zážitek více efektivní.

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony a preference (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma), které jste na nich zadali, takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Zpracování osobních údajů

Ochranu vašich osobních údajů bereme vážně. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů a evropským nařízením GDPR, který hájí práva našich návštěvníků a zákazníků proti neoprávněnému zacházení s jejich údaji. V následujících řádcích vám přiblížíme, jakým způsobem a za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje a kdo mohou být jejich zpracovatele. Tyto informace jsou důležité, proto doufáme, že si najdete čas a pečlivě si vše přečtete.

Kdo je správcem vašich údajů?

Souhlasem udělujete společnosti:

REFA Group s.r.o., IČ: 031 67 283, zapsána pod spisovou značkou C 227290, Městského soudu v Praze

aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR zpracovávala jako správce osobní údaje dle podmínek níže.

Jaké údaje jako správci zpracováváme?

V rámci našich webových stránek zpracováváme údaje, které nám můžete poskytnout v rámci registrace účtu, vyplnění formuláře, přihlášení k odběru newsletteru, vložení komentáře nebo jiné aktivity související s vaším dobrovolným sdělením osobních údajů. Konkrétně dochází ke zpracováním následujících údajů.

Formulář pro odhad nemovitosti

 • Jméno a příjmení
 • Region
 • Adresa nemovitosti
 • Telefonní číslo
 • E-mail

Další nepřímé údaje

 • IP adresa
 • Soubory cookies (pro účely nabízení relevantního obsahu jen pro vás a usnadnění procházení webových stránek)
 • Informace o verzi prohlížeče a operačního systému pro zajištění správného zobrazení webových stránek

Za jakým účelem zmíněné údaje spravujeme a jak dlouho?

Vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem možnosti využívat naše služby a informovat vás o novinkách. Přečtete si více, za jakým účelem spravujeme jednotlivé údaje podle místa jejich vyplnění.

Formulář pro odhad nemovitosti – Osobní údaje obsažené ve formuláři spravujeme pouze za účelem vyřízení vaší žádosti o cenový odhad nemovitosti a v souvislosti oslovením marketingového typu. Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány ani předávány třetí straně.

Veškeré poskytnuté osobní údaje za výše uvedenými účely jsou poskytované zcela dobrovolně a vyjádření jejich souhlasu probíhá pomocí aktivní interakce (zaškrtnutí) políčka se souhlasem pro jejich zpracování.

Kdy není potřeba dávat souhlas se zpracováním osobních údajů?

Osobní údaje můžeme zpracovávat i bez vašeho souhlasu pouze za účely:

 • Plnění smlouvy jejímž předmětem je poskytnutí služby nebo produktu (např. k plnění smlouvy dochází nejčastěji v případě uzavření závazné objednávky, členstvím nebo užíváním určité služby).
 • Plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
 • Zpracování v rámci oprávněného zájmů (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti a ochrany života).

Jak jsou mé údaje chráněné?

Veškeré osobní údaje, které zpracováváme, se snažíme v maximální míře zabezpečit proti jejich úniku nebo odcizení. Z tohoto důvodu omezujeme jejich manipulaci, kopírování, přenášení nebo přístup k nim jen pro nezbytně nutný účely, ke kterým jste nám udělili souhlas nebo tento účel definuje zákon.

Dále naše webové stránky disponují HTTPS protokolem (platným SSL certifikátem) pro šifrované spojení mezi webem a uživatelem, díky čemuž se minimalizuje možnost jejich odcizení během přenosu dat (registrace, přihlašováni, odesílání v rámci formuláře apod.)

Webové stránky jsou umístěné na bezpečných serverech společnosti HostGator.com, LLC

Kdo všechno má k osobním údajům přístup?

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 • Poskytovatel softwaru HostGator.com, LLC

Jaká jsou moje práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

 • Požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.
 • Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
 • Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit. Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.
 • Požadovat přenesení údajů.
 • Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech. Můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

Aktualizace zásad pro ochranu osobních údajů

Průběžně můžeme Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na této stránce

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01.01.2022

Poslední aktualizace podmínek proběhla 30.11.2022